Jack Engine współpracuje z firmą inżynierską, która wspiera nas wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji obiektów budowlanych. Dzięki temu nasi klienci mogą wybudować warsztat, hangar, a nawet salon samochodowy lub dokonać modernizacji istniejącego budynku. Project Management kompleksowo obsługuje proces inwestycyjny realizacji budynku od etapu zakupu działki do przekazania kluczy właścicielowi. Zespół PM prowadzi za inwestora wszelkie procedury administracyjne, zarządza procesem i pełni funkcję doradczą.
Wspieramy naszych partnerów w poniższych obszarach:
-znalezienie działki dostosowanej do wymagań inwestora (cena; lokalizacja; dostęp do wody; prądu i gazu; warunki planu miejscowego bądź warunki zabudowy itp…);
-stworzenie koncepcji inwestycyjnej oraz zakup terenu (kosztorys obiektu z infrastrukturą, układ budynku, wstępny harmonogram);
-wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę;
-przeprowadzenie przetargu i wybór generalnego wykonawcy;
-negocjacja zapisów umowy z wykonawcą (zabezpieczenie interesu inwestora);
-nadzór jakości prac, terminów oraz rozliczeń z wykonawcą;
-koordynacja odbiorów obiektu od wykonawcy oraz organów administracji państwowej;
-uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Dla osób zainteresowanych budową swojego warsztatu, salonu lub innego budynku zapraszamy do kontaktu:

Damian Jończak
Tel: +48 501 341 053

Project Management Sp. z o. o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Biurowiec Lumen 9. piętro

Close Menu